P&C Portal

Wat doet de gemeente Rotterdam?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente Rotterdam. Op deze website vind je alle digitale voorjaarsnota’s, begrotingen en jaarstukken sinds 2015.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota stellen we de financiële kaders vast voor de komende vier jaren. Zo is precies te zien op welke plekken het gemeentelijk geld wordt ingezet en voor welke doelen dit wordt gedaan. Daarnaast bevat de voorjaarsnota de eerste bijstelling van het huidige begrotingsjaar.

Begroting

De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaren, de concrete activiteiten die daarbij horen, de middelen die nodig zijn voor deze activiteiten en uit welke bronnen deze middelen afkomstig zijn. Daarnaast bevat de begroting de tweede bijstelling van het huidige begrotingsjaar.

Jaarstukken

Met de jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en presenteren we de jaarrekening. Hiermee geven we inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld in het afgelopen jaar is besteed.