Voorzieningen

Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.

Hieronder staat de verloopstaat 2019 van de voorzieningen van de gemeente Rotterdam.

VoorzieningenBeginstand 2019Toevoeging AanwendingVrijvalEindstand 2019
Voorziening Pensioenen Bestuurders  45.923 1.306 1.687 0 45.542
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder 7.150 0 0 0 7.150
Voorziening Vennootschapsbelasting 0 4.445 0 0 4.445
Voorziening Verzekeringen 3.413 1.623 1.043 580 3.413
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden 259 1.283 0 0 1.542
Voorziening Afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen 327 362 0 22 667
Voorziening Afkoopsom Beheer en Onderhoud N209 0 695 0 46 649
Voorziening Concernhuisvesting 300 0 0 0 300
Voorziening Huursuppletie cultuurwerkplaats 309 0 103 0 206
Voorziening Bomenfonds 9 24 0 0 33
Voorziening Belastinggeschillen 319 0 319 0 0
Voorziening Garantstelling C2 Deponie 100 0 100 0 0
Voorziening Leges Leidingen 1.075 0 0 1.075 0
Voorziening Tussenvonnis Nesselande 1.773 0 1.773 0 0
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering 0 29.184 29.184 0 0
Totaal 60.957 38.922 34.209 1.723 63.947