Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De 10-maandsrapportage wordt op 3 december 2019 behandeld in de raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF). De algemene beschouwingen vinden plaats in de raadsvergadering van 12 december 2019.

Raadsvoorstel

Hier vindt u het raadsvoorstel behorende bij de Begroting (link volgt direct na publicatie).

Moties en amendementen

Volgt na behandeling van de Begroting in de Raad.