Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een nieuw taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Lasten exclusief reserves0-18.036-19.281-19.224-19.207-19.504

Interne resultaat 0 -18.036 -19.281 -19.224 -19.207 -19.504
Interne resultaat 0 -18.036 -19.281 -19.224 -19.207 -19.504
Saldo voor vpb en reserveringen 0 18.036 19.281 19.224 19.207 19.504
Saldo voor reserveringen 0 18.036 19.281 19.224 19.207 19.504
Saldo 0 18.036 19.281 19.224 19.207 19.504

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Niet van toepassing.