Balans

Dit onderdeel bevat de reserves en voorzieningen.

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.