Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotel-en logiesbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager zijn dan voor de Covid-crisis. In 2021 zagen we dat de hotelbranche zich langzamerhand aan het herpakken is, hoewel de bezettingsgraad in 2021 nog steeds lager is dan voor corona.

In 2021 is een overeenkomst gesloten met Airbnb, waardoor voor boekingen in Rotterdam die via dit platform plaatsvinden, direct de logiesbelasting wordt geïnd. Dit maakt het voor zowel gasten als logiesverstrekkers in dit segment eenvoudiger om logiesbelasting correct af te dragen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. De verwachting is dat de bezettingsgraad van de hotelbranche elk jaar (mits de ontwikkeling van dalende besmettingscijfers doorzet) zal toenemen en dat er tegelijkertijd het aantal hotels groeit, waardoor de opbrengst voor logiesbelasting toeneemt.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3.8235.65410.73112.76714.49714.497

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Belastingen 3.822 5.654 10.731 12.767 14.497 14.497
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves319357348339339339

Apparaatslasten 314 352 347 339 339 339
Inhuur 16 32 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 12 17 12 12 12 12
Personeel 287 304 325 317 317 317
Intern resultaat 5 4 0 0 0 0
Intern resultaat 5 4 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 3.504 5.297 10.383 12.427 14.158 14.158
Saldo voor reserveringen 3.504 5.297 10.383 12.427 14.158 14.158
Saldo 3.504 5.297 10.383 12.427 14.158 14.158

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.