Paragraaf BBV

In deze paragaaf BBV worden alle verplichte gegevens volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten getoond.

Het besluit dat de gemeenteraad over de begroting neemt is gebaseerd op de in deze paragraaf vermelde financiële gegevens van de begrotingsprogramma’s, het overzicht van baten en lasten en de voorgeschreven bijlage taakvelden. Het raadsbesluit voldoet daarmee aan de BBV-voorschriften.