Onderwijs

Binnen het programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk onderwijsbeleid waarvoor zowel gemeentelijke als rijksmiddelen worden ingezet.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Goede onderwijshuisvesting

Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden