Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering bevat informatie over de interne dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het gaat om het beleid voor HR&O, ICT, Concernhuisvesting en andere onderdelen van de bedrijfsvoering.

Rol van organisatie in de stad: ontwikkelingen naar de toekomst

De grote veranderingen die de stad doormaakt op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied vragen ook om beweging en verandering in de organisatie.  De organisatie werkt meer en meer toe naar een organisatie die midden in de stad staat en is uitgerust om samen met de bewoners, bedrijven en instellingen te werken aan de opgaven voor de stad.

Vanaf het begin van de coronapandemie is gebleken dat de organisatie adaptief is. Dit wil de organisatie ook blijven en naar de toekomst gebruiken; goed en snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de stad en de samenleving. Dat vraagt om denken vanuit de maatschappelijke opgaven, flexibel mee kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. En integrale opgaven ook echt integraal aanpakken.

Deze manier van aanpakken krijgt ook zijn plaats binnen de bedrijfsvoeringsopgaven waar de organisatie voor staat. Ieder vanuit de eigen discipline, het eigen vakmanschap en de eigen professionaliteit. Wel altijd in verbinding, samenhang en samenwerking. Zowel binnen het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) als zeker ook binnen de clusters en wijken. BCO is daarbij faciliterend, ondersteunend en waar nodig kader stellend. Samen met de clusters maakt BCO de grote opgaven in de stad en wijken op een professionele wijze mogelijk; Wijk aan zet, Werken in stad en wijk, Anders Werken, Menselijke Maat, Inclusie en voor de organisatie integriteit. Alle disciplines binnen BCO dragen hier vanuit hun eigen expertise en waar van toepassing integraal, aan bij.