Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image
image
image
image

Het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving draagt bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 1 Geen armoede, 2 Geen honger, 5 Gendergelijkheid, 10 Ongelijkheid verminderen. 

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.