Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Museum Boijmans van Beuningen

Het oorspronkelijke gebouw van Museum Boijmans Van Beuningen is ontworpen door architect Van der Steur en dateert uit 1935. Het pand is inmiddels een rijksmonument. Met de latere uitbreidingen van de architecten Bodon, Henket en Robbrecht & Daem ontstond een gebouw dat een unieke verzameling van ongeveer 150 duizend museumobjecten herbergt.

Eind 2018 is besloten tot asbestsanering en grootschalige renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. In juli 2020 is besloten om een ambitieus renovatieplan uit te werken. Dat moest binnen de toen gestelde financiële kaders en rekening houdend met de mogelijkheid om in de toekomst stapsgewijs verdere ambities te realiseren.

Dit project valt onder de regeling risicovolle projecten. 

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
26.800 8.000 34.800 15.416 9.000 9.700 684 0 471

Vernieuwing Centrale bibliotheek

Het project omvat de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam als gebouw en voorziening. De bibliotheek voldoet zowel ruimtelijk, functioneel als technisch niet meer aan de gestelde eisen. De huidige huisvesting van de Centrale Bibliotheek Rotterdam (CBR) is sinds 1983 in gebruik als – drukstbezochte - culturele instelling van de stad; er zijn ruim 1,4 miljoen bezoekers per jaar. De CBR heeft de ambitie om te transformeren van 'collectie naar connectie'. De vernieuwde CBR wordt een uitnodigend platform voor ontmoeting, ontwikkeling, ontspanning, ontdekking, onderzoeking en onderneming, gericht op inspiratie en beleving. Dit leidt tot meer bezoeken in de bibliotheek,  laagdrempelig, inclusief en op maat gesneden voor alle maatschappelijke doelgroepen.

De voortgang van dit project is onderdeel van de Monitor Grote Projecten

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie t/m juni 2022 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
10.000 0 10.000 723 514 4.126 3.151 2.000 0 0

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur

Het Integraal Huisvestingsplan Cultuur geeft een investeringsagenda voor de vervanging en renovatie van bestaande culturele voorzieningen voor 10 jaar, gerekend vanaf de start in 2021. Het huisvestingsplan geeft ook een doorkijk naar de komende 20 tot 25 jaar.