Wat willen we bereiken?

Alle Rotterdammers een leven lang aan het sporten en bewegen krijgen en houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek en kennisdeling

 • We brengen in kaart hoeveel behoefte wijkbewoners hebben aan sporten en bewegen. Dat doen we op basis van onderzoek en wijkanalyses. Deze behoeftes zetten we naast het bestaande aanbod. Via sportregie stimuleren we dat het aanbod in de wijk aansluit op de vraag.
 • We brengen de economische en maatschappelijke waarde van sport in Rotterdam in beeld door onderzoek te doen. We gebruiken dat onderzoek om anderen te inspireren sport als instrument te gebruiken.

 

Samenwerken sportpartners

We stimuleren jeugd deel te nemen aan sport en begeleiden hen naar structureel sporten bij een sportaanbieder. Dat doen we onder andere door:

 • schoolsportclinics te organiseren;
 • programma’s aan te bieden op Cruijff Courts en Krajicek Playgrounds;
 • de brede regeling combinatiefunctionarissen aan te spreken;
 • schoolsportverenigingen op te starten en/of te ondersteunen;
 • pilots te organiseren speciaal gericht op het voortgezet onderwijs;
 • diverse e-sportsactiviteiten te organiseren.

We sluiten hierbij aan op andere programma’s in de stad, zoals dagprogrammering.

 

Samenwerken niet-sportpartners

 • We gebruiken de basisschool als vindplaats om Rotterdamse jeugd vroegtijdig kennis te laten maken met sporten. Ook laten we ze daar structureel meer bewegen en meer kennis opdoen over gezonde voeding en leefstijl. We gebruiken de Lekker Fit! subsidie om extra in te zetten op scholen en samen te werken met onze uitvoeringspartners op dit thema.
 • Samen met het programma Rotterdam, ouder en wijzer zorgen we ervoor dat meer ouderen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Dat doen we bijvoorbeeld door de Senior Games te organiseren.
 • We verlagen de drempels die Rotterdammers met een beperking ervaren om te gaan sporten of bewegen. We geven via SportMee de mogelijkheid hen te begeleiden naar een passend sportaanbod. Ook helpen we sportaanbieders bij het opzetten van een inclusief of aangepast aanbod.

 

Subsidies
We voeren enkele subsidieregelingen uit voor diverse levensfasen en doelgroepen.

 

Impact van Sport
We zoeken de samenwerking met andere domeinen en partijen in de stad. Zo motiveren we samen de groep volwassen Rotterdammers die weinig beweegt meer te gaan bewegen en sporten. Daarnaast behalen we zo ook doelen op andere vlakken, zoals gezondheid, eenzaamheid en participatie. Samen met deze andere domeinen stellen we vooraf doelen, zodat we weten waar we naartoe werken en welke expertise en inzet nodig zijn.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget toename sportdeelname: We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname en een 10% verbetering in het voldoen aan de beweegrichtlijnen.

             

a) Wekelijkse sporters

60%           67%
b) Voldoen aan beweegrichtlijnen 49%           54%