Doel: Toekomstbestendige en vitale sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen

Wat willen we bereiken?

Vitale, toekomstbestendige en toegankelijke speeltuin-, scouting- en sportverenigingen. Deze verenigingen zijn verspreid over de stad en vervullen een maatschappelijke rol in de wijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We blijven de acties van het Actieprogramma Verenigingen uitvoeren. We stimuleren dat de functies van speeltuin-, scouting-, en sportverenigingen meer met elkaar vermengd raken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verschillende verenigingen flexibel gebruikmaken van elkaars ruimten.
 • We zetten pilots en acties in gang om speeltuinverenigingen klaar te maken voor de toekomst. Daarmee onderzoeken we in de praktijk de mogelijkheden om te vernieuwen en vitaal te blijven. Daarbij werken we samen met Buurt- en Speeltuinwerk (BSW), NUSO speelruimte Nederland en Rotterdam Sportsupport. We passen de subsidieregeling speeltuinverenigingen aan volgens ons bijgestelde beleid.
 • Ook sportverenigingen helpen we vitaal te blijven en voorbereid op de toekomst. Dat doen we voor meerdere verenigingen tegelijkertijd en in de volle breedte (grote en kleine verengingen en alle typen sporten). We doen dat via:
  • flexibele lidmaatschappen;
  • multisportaanbod;
  • aanbod e-sports bij verenigingen;
  • nieuwe organisatievormen;
  • de inzet van verenigingsconsulenten van Sportsupport.