Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Sorga

Met Sorga worden de Wmo en Jw processen in de backoffice vergaand geautomatiseerd, waarbij de gebruikers op een zo gebruiksvriendelijke manier worden ondersteund. Met als uiteindelijke doel dat de burger met zorgbehoefte zo snel mogelijk deze zorg geleverd krijgt. Rotterdam zal daarnaast deze software, inclusief bijbehorende ontwikkelaars overnemen van Wigo4it en in eigen beheer verder door ontwikkelen. Verdere toelichting is de vinden bij de Monitor ICT Projecten, de volgende monitor verschijnt in november 2022,

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Zorg

Het Integraal Huisvestingsplan Zorg geeft een investeringsagenda voor de vervanging en renovatie van bestaande maatschappelijke opvang voorzieningen voor 10 jaar (start 2021) en een doorkijk naar 20-25 jaar

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Welzijn

Het Integraal Huisvestingsplan Welzijn geeft een investeringsagenda voor de vervanging en renovatie van bestaande Welzijns voorzieningen voor 10 jaar (start 2021) en een doorkijk naar 20-25 jaar.