Voortgang Jaarstukken 2020

De financiële en beleidsmatige hoofdlijnen van de Jaarstukken 2020 zijn opgenomen in de bijgaande link.