10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financiën Pagina 115

Financiën

Balans

Financiële kengetallen

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten