10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Hoofdlijnen Pagina 2

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Collegebeleid

Collegetargets

Financiële hoofdlijnen

Infographic

Leeswijzer

Raadsbehandeling

Samenvatting bijstellingen