10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Programma's Pagina 11

Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.221.931

Lasten: € 52.949

Beheer van de stad

Baten: € 252.252

Lasten: € 373.246

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 10.353

Lasten: € 73.801

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 6.190

Lasten: € 234.801

Economische Zaken

Baten: € 9.637

Lasten: € 34.173

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 11.216

Lasten: € 199.661

Onderwijs

Baten: € 69.020

Lasten: € 206.964

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 7.790

Lasten: € 149.733

Overhead

Baten: € 15.696

Lasten: € 453.521

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 393.645

Lasten: € 465.346

Verkeer en Vervoer

Baten: € 191.394

Lasten: € 154.022

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 48.934

Lasten: € 659.774

Werk en inkomen

Baten: € 529.212

Lasten: € 709.278