10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financiën Pagina 118

Financiën

Balans

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten