10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Hoofdlijnen Pagina 2

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen 2021-2024

Voortgang 2020

Collegetargets

Financieel beeld

Coalitieakkoord

Raadsbehandeling

Commissies

Leeswijzer