10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Programma's Pagina 12

Programma's

Algemene middelen

Baten: € 3.691.531

Lasten: € 1.472.583

Beheer van de stad

Baten: € 249.340

Lasten: € 378.388

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 13.564

Lasten: € 78.707

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 25.414

Lasten: € 274.276

Economische Zaken

Baten: € 7.884

Lasten: € 35.299

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 21.537

Lasten: € 213.064

Onderwijs

Baten: € 68.175

Lasten: € 198.516

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 18.892

Lasten: € 160.610

Overhead

Baten: € 13.357

Lasten: € 454.934

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 433.509

Lasten: € 481.939

Verkeer en Vervoer

Baten: € 181.958

Lasten: € 142.706

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 133.064

Lasten: € 801.402

Werk en inkomen

Baten: € 697.338

Lasten: € 863.140