10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Activering overhead Pagina 66

Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Lasten exclusief reserves-19.081-23.877-25.154-25.166-25.168-26.164

Intern resultaat -19.081 -23.877 -25.154 -25.166 -25.168 -26.164
Intern resultaat -19.081 -23.877 -25.154 -25.166 -25.168 -26.164
Saldo voor vpb en reserveringen 19.081 23.877 25.154 25.166 25.168 26.164
Saldo voor reserveringen 19.081 23.877 25.154 25.166 25.168 26.164
Saldo 19.081 23.877 25.154 25.166 25.168 26.164

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit begroting en verantwoording (BBV)