10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Raadsbehandeling Pagina 9

Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De 10-maandsrapportage 2021 wordt behandeld in de commissie MPOF van 9 december 2021. De behandeling in de Raad vindt plaats op 16 december 2021.

Raadsvoorstel

Hier vindt u het ontwerp raadsbesluitĀ behorende bij de 10-maandsrapportage 2021 (link volgt na publicatie)