10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Paragrafen Pagina 97

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Energietransitie

Financiële kengetallen

Financiering

Grondbeleid

Investeringen

Lokale heffingen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Onderhoud kapitaalgoederen

Subsidies

Sustainable development goals

Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing