10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 113

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten EnergietransitieRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.5426.83435.62232.91732.82732.827

Bijdragen rijk en medeoverheden 669 6.471 35.610 32.905 32.815 32.815
Financieringsbaten 1 12 12 12 12 12
Overige opbrengsten derden 873 350 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves22.53451.44135.24015.59515.52015.058

Apparaatslasten 4.890 7.867 8.644 8.183 8.169 8.141
Inhuur 74 42 468 11 11 11
Overige apparaatslasten 63 114 115 115 115 115
Personeel 4.754 7.710 8.061 8.056 8.043 8.015
Intern resultaat 5.872 7.946 3.282 3.207 3.207 3.207
Intern resultaat 5.872 7.946 3.282 3.207 3.207 3.207
Programmalasten 11.771 35.629 23.314 4.205 4.144 3.710
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.991 21.371 20.554 3.499 2.971 2.967
Kapitaallasten 634 607 643 707 739 743
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.147 13.651 2.118 0 434 0
Saldo voor vpb en reserveringen -20.992 -44.607 382 17.322 17.307 17.769
Saldo voor reserveringen -20.992 -44.607 382 17.322 17.307 17.769
Reserves3.5753.744-12.379-19.504-19.566-20.000

Onttrekking reserves 6.279 23.744 7.621 496 434 0
Toevoeging reserves 2.704 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Saldo -17.417 -40.864 -11.997 -2.182 -2.259 -2.231

Financiële bijstellingen

Bijstellingen EnergietransitieBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -40.864 -11.997 -2.182 -2.259 -2.231
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0 0 0 0 0
Energiearmoede Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -40.864 -11.997 -2.182 -2.259 -2.231

Toelichting financiële bijstellingen

Energiearmoede

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Rotterdam € 18,6 mln ontvangen om Energiearmoede bij Rotterdammers te verlichten middels energiebesparende maatregelen. De bestedings- en uitvoeringstermijn voor de inzet van middelen voor Energiearmoede vergen een langere voorbereidingstijd, waardoor in 2022 € 5,1 mln minder zal worden uitgegeven.

Risico's en aandachtspunten

Voor dit programma zijn er op dit moment geen risico’s.