10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Werk en inkomen Pagina 178

Werk en inkomen

Rotterdammers die niet zelfstandig in een inkomen kunnen voorzien, krijgen een bijstandsuitkering. Deze uitkering geeft de noodzakelijke zekerheid en rust om stappen te zetten in de mens- en arbeidsontwikkeling. Daarbij krijgen deze Rotterdammers steun van de gemeente om hun economische zelfstandigheid naar vermogen te vergroten.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid

Doel: Iedereen vooruit

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden