Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Projecten: Niet van toepassing Pagina 30

Projecten: niet van toepassing

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.