Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Verantwoordelijke collegeleden Pagina 33

Verantwoordelijke collegeleden

image
image

 

 

Wethouder Achbar

Wethouder Achbar is verantwoordelijk voor de portefeuille Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie.

‘Het is belangrijk dat Rotterdam een stad is waarin iedereen zich thuis voelt en gelijk behandeld wordt.’

 

 

Wethouder Yigit

Wethouder Yigit is verantwoordelijk voor de portefeuille  Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal.

‘Zowel Rotterdammers die al jaren in armoede leven als mensen die acuut financieel in de knel komen bieden we hulp en ondersteuning. Zodat de vicieuze cirkel van armoede doorbroken wordt en alle Rotterdamse kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontplooien.’