Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 74

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Een dynamisch cultureel klimaat

De gemeente Rotterdam wil een sterk en dynamisch cultureel klimaat realiseren dat past bij het karakter van onze stad. Wij richten het langjarig cultuurbeleid en het lopende Cultuurplan op het stimuleren van drie speerpunten: inclusie, innovatie en interconnectiviteit. We werken vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen bij het bereiken van stadsbrede doelen op het gebied van o.a. kansengelijkheid, economische ontwikkeling en goede groei van de stad. Daarbij dragen kunst en cultuur bij aan de veerkracht van de stad en haar bewoners en maken de stad aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.