Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Verantwoordelijke collegeleden Pagina 82

Verantwoordelijke collegeleden

image

 

 

Wethouder Kasmi

Wethouder Kasmi is verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs, Cultuur en Evenementen.

'Ook de komende jaren zet ik mij met onverminderde energie in voor het behoud van een sterke en weerbare cultuursector. Met een divers cultuuraanbod, dicht bij de mensen in de wijken en meer cultuuronderwijs op onze Rotterdamse scholen.'