Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 122

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image

Het programma Onderwijs draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4. Kwaliteitsonderwijs.

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.