Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Projecten Pagina 131

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Anders werken

Anders Werken is een organisatieverandering met nieuw werkconcept voor de gemeentelijke organisatie na de corona-crisis periode. Digitaal samenwerken heeft de toekomst: het móet niet – het moet wel kúnnen. Plaats- en tijdonafhankelijk werken is werken waar en wanneer een medewerker op zijn of haar best is. De thuiswerkplek is ook een officiële werkplek, maar geen verplichting. ‘Het kantoor’ is waar medewerkers elkaar ontmoeten. Dat kan het grote kantoor zijn, maar ook een wijkhubs in de wijk of een horecagelegenheid.

Nieuwe vaardigheden moet de medewerker kunnen leren. Regelingen, zoals vergoedingen, veranderen mee. Anders Werken faciliteert medewerkers om zelf de touwtjes van het werk in handen te nemen om daadwerkelijk die ruimte te pakken, om in te springen op veranderende wensen en behoeften van de Rotterdammer. Om onze dienstverlening aan de stad te blijven optimaliseren. We zorgen dat collega’s hun werk kunnen blijven handen te nemen, in een veranderende wereld. Dat doet de gemeente door te faciliteren op de ‘harde’ kant, met onder andere veranderingen in apparatuur, systemen, processen en huisvesting. En ook op de ‘zachte’ kant, met aandacht voor leiderschap, vaardigheden, sociaal contact en een goede werk-privébalans.

Om deze verandering te financieren, is een businesscase opgesteld. Deze businesscase is voor deze 2e begrotingsherziening geactualiseerd.

In 2022 lag de nadruk op de prioriteit ontmoeten. Het Timmerhuis is hiervoor verbouwd, er is geïnvesteerd in hybride vergaderen en versnelling van de realisatie van hubs in de wijk. Ook is de capaciteit voor de ondersteuning aan medewerkers uitgebreid.

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
47.330 0 47.330 9.137 6.260 6.000 3.335 0 0

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Concernhuisvesting

Het Integraal huisvestingsplan voor concernhuisvesting geeft inzicht in de huisvestingsopgaven, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als eigenaar/verhuurder, als vanuit het perspectief van de gemeente als huurder en gebruiker. Op basis van dit plan plant de gemeente de nodige vervangingsinvesteringen.

Twee keer per jaar informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de huisvestingsplannen.

x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
17.337 0 17.337 73 1.650 10.797 3.818 0 1.000

Vervanging ICT

Jaarlijks stelt de gemeente een meerjarig investeringsplan (MJIP) op, met daarin de vervanging in de ICT-infrastructuur, en van werkplekapparatuur, mobiele devices en concernbrede systemen.

Datagedreven werken

Het programma Datagedreven Werken (DGW) heeft tot doel dat de gemeentelijke organisatie steeds meer werkt op basis van data.

Data zijn de ‘grondstof’ voor beleidsplannen op allerlei terreinen. Op basis van de data bouwt de gemeente informatieproducten die helpen het beleid vorm te geven en uit te voeren. Deze informatieproducten helpen allerlei actuele vraagstukken effectiever en efficiënter aan te pakken en realtime aan te sturen.
 
De voortgang van het programma Datagedreven werken is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.

Digitale stad

Het doorlopen van een innovatietraject waarin allerlei (real-time) datastromen op gestandaardiseerde wijze ontsloten en zichtbaar gemaakt worden door middel van een 3D Digital Twin dataplatform met een datamarktplaats. Hierbij onderzoeken we ook de mogelijke rol(len) van de overheid en hoe zij vervolgens anderen kunnen stimuleren om (met hen) mogelijkheden te ontdekken.

De voortgang van het programma Digitale stad is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.

Digitale werkomgeving

In de datastrategie van de gemeente Rotterdam is beschreven dat wij voor een aantal integrale digitale opgaven staan. Om de digitale ambities van de verschillende clusters te kunnen voorzien is een toekomst vaste en schaalbare IT-infrastructuur nodig. De Corona-crisis heeft verschillende trends versneld waardoor we op een andere manier zijn gaan werken. De gemeente heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat medewerkers, burgers en bedrijven flexibel, digitaal en met de juiste competenties kunnen (samen)werken en informatie met elkaar kunnen delen.

De voortgang van het programma Digitale werkomgeving is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.

DWARSS

Digitaal Werken Aan de Rotterdamse Samenwerking en Service (DWARSS)  levert verbeterde dienstverlening op voor Rotterdammers. Dat lukt ons door zaakgewijs te werken. Dwars door de organisatie werken we aan zaken van de Rotterdammers met behulp van een centraal systeem (e-Suite) en op een eenduidige manier. Hierdoor hebben Rotterdammers 24/7 statusinformatie over al hun gemeentezaken, ervaren ze snellere doorlooptijden, en worden ze minder van kastje naar muur gestuurd.

De voortgang van het programma DWARSS is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.

GERS

Met Gedigitaliseerde en Rotterdamse Samenwerking (GERS) wordt gezorgd voor de digitale dossiervorming van 90% van de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen door met de clusters de dossiers papierarm in te richten, op orde te brengen en te centraliseren in het concern document managementsysteem DIVA.

De voortgang van het programma GERS is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.

Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI)

In de datastrategie van de gemeente Rotterdam is beschreven dat wij voor een aantal integrale digitale opgaven staan. Om de digitale ambities van de
verschillende clusters te kunnen voorzien is een toekomst vaste en schaalbare IT-infrastructuur nodig. De Corona-crisis heeft verschillende trends
versneld waardoor we op een andere manier zijn gaan werken. De gemeente heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat medewerkers, burgers en
bedrijven flexibel, digitaal en met de juiste competenties kunnen (samen)werken en informatie met elkaar kunnen delen.
Om bovenstaande allemaal te kunnen faciliteren worden in het programma de Rotterdamse Digitale Infrastructuur de veranderingen teweeggebracht via
een viertal project sporen op het gebied van toegang tot systemen, de digitale werkomgeving, de integratie van data en werkomgevingen en de IT- en
data infrastructuur.

De voortgang van het programma RDI is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.

GREAT

Implementatie van een nieuw toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk standaardsysteem in de Cloud voor de concernadministratie en de ondersteunende Financiën en Inkoopprocessen.

De voortgang van het project GREAT is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.