Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Veilig Pagina 159

Veilig

Wij werken aan een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Veilige stad

Doel: Crisisbeheersing en brandweer

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten: niet van toepassing

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden