Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Pagina 184

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image

Het programma Werk en inkomen draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 8. Eerlijk werk en economische groei.

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.