Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Informatievoorziening en automatisering Pagina 100

Informatievoorziening en automatisering

De Digitaliseringsagenda (DA) is in uitvoering en de programma’s liggen op schema. (Zie hiervoor ook Monitor ICT Projecten.) Inmiddels heeft de actualiteit van de coronacrisis het denken over Digitalisering en de uitvoering van een aantal projecten in een stroomversnelling gebracht. De coronacrisis heeft als direct gevolg dat vrijwel de hele organisatie thuiswerkt. Dat heeft invloed op de huisvesting (zie bij Concernhuisvesting), en legt ook een groot beslag op mobiele ICT-middelen en de inzet van gebruikersondersteuning.

Vanuit de programma’s van de DA en het programma Generieke ICT wordt bijgedragen aan het versneld doorvoeren van de digitale dienstverlening door de gemeente (denk aan chatbots en digitale aanvragen) en wordt versneld ingezet op digitale samenwerking, onder andere door de digitale handtekening en documentcreatie (aanbesteding) en de versnelde uitrol van MS Teams. De financiële en organisatorische impact van het verlengen van de huidige Corona-maatregelen, de eventuele introductie van nieuwe maatregelen en van een situatie waarin gedurende langere periode thuisgewerkt moet blijven worden, wordt in beeld gebracht. Vooralsnog kan alles binnen de begroting worden opgelost.

Binnen het concern zijn er in de afgelopen periode extra inspanningen geweest om ook in deze tijd de dossiers op orde te houden door te zorgen voor richtlijnen voor handelen in deze tijd. Het Informatiebeheer beleid is geactualiseerd en hierin zijn ook de whatsapp en e-mail kaders opgenomen voor bewaring. De eerste e-dossiers (dus zonder papierstroom) zijn in het eerste kwartaal opgenomen in het e-archief voor bewerking. Het werken op afstand stelt ook hoge eisen aan het digitale informatiebeheer (Gers/Diva). Om met de clusters de informatiehuishouding te blijven verbeteren zijn de informatiebeheerplannen geactualiseerd en worden oude fysieke archieven opgeschoond. Ook is gestart met het uit faseren van diverse systemen. Voor de aangenomen Wet elektronische publicaties zijn acties opgestart voor concern brede invoering, waarbij wordt voorgesorteerd op de aankomende Wet Open Overheid.

Behalve de coronacrisis kregen veel organisaties, waaronder ook de gemeente Rotterdam, eind januari te maken met een verstoring van de Citrix-thuiswerkomgeving. Hoewel de impact hiervan uiteindelijk beperkt bleek (uw raad is daarover separaat geïnformeerd), heeft dit eens en temeer duidelijk gemaakt dat Informatiebeveiliging een belangrijk thema blijft dat continu onze aandacht blijft vragen.

De prognose van de concernbrede ICT-kosten bedraagt circa € 148 mln en is hiermee in lijn met de begroting. Dit bedrag is inclusief te activeren kosten en inclusief de Digitaliseringsagenda.