Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Huisvesting en facilitair Pagina 100

Huisvesting en facilitair

De coronamaatregelen in de gebouwen zijn - in lijn met het landelijk beleid - in het eerste kwartaal van 2022 afgeschaald. De coronacrisisorganisatie is wel nog steeds actief.

De aanpassingen aan het Timmerhuis zijn vervolgd. In het tweede kwartaal van 2022 komt de begane grond als centrale ontmoetingsplek in gebruik.

De fors stijgende energietarieven leiden vanaf 2022 tot meerkosten voor de huisvesting. De tarieven vanaf 2023 zijn nog niet vastgesteld. De voorbereiding van de energie-inkoop loopt. Er vindt een inventarisatie – en zo mogelijk uitvoering - plaats van energiebesparende maatregelen per gebouw.  Deze maatregelen moeten bijdragen aan verduurzaming en aan demping van de kosten voor energie.