Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Programma's Pagina 12

Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.451.494

Lasten: € 74.175

Beheer van de stad

Baten: € 264.961

Lasten: € 403.836

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 14.074

Lasten: € 93.429

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 11.323

Lasten: € 244.763

Economische zaken

Baten: € 4.636

Lasten: € 38.282

Maatschappelijke ondersteuning

Baten: € 35.589

Lasten: € 239.453

Onderwijs

Baten: € 77.424

Lasten: € 215.521

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 19.298

Lasten: € 168.277

Overhead

Baten: € 7.842

Lasten: € 500.982

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 406.735

Lasten: € 432.499

Verkeer en vervoer

Baten: € 220.652

Lasten: € 167.851

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 126.418

Lasten: € 871.264

Werk en inkomen

Baten: € 598.776

Lasten: € 788.890