Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Liquide middelen Pagina 93

Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de bank- en kasgelden van het concern.

Liquide Middelen31-12-201731-12-2018
Bank6792.476
Kas276240
Totaal liquide middelen9552.716