Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Toegankelijkheid

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen.

 

We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nlop niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.