Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Jaarrekening Pagina 118

Jaarrekening

Dit onderdeel bevat de Jaarrekening volgens het BBV artikel 24 lid 3.

Grondslagen

Balans

Overzicht van baten en lasten

Verantwoording WNT

SiSa-verantwoording