Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijfsvoering Pagina 97

Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering bevat informatie over de interne dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het gaat om het beleid voor HR&O, ICT, Concernhuisvesting en andere onderdelen van de bedrijfsvoering.