Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Liquide middelen Pagina 128

Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de bank- en kasgelden van het concern.

 31-12-202031-12-2021
Bank850
Kas246217
Totaal liquide middelen 331 217