Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Jaarverslag - Paragrafen Pagina 95

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Energietransitie

Financiƫle kengetallen

Financiering

Grondbeleid

Interbestuurlijk toezicht

Investeringen

Lokale heffingen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Onderhoud kapitaalgoederen

Subsidies

Sustainable Development Goals

Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing