Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financiën Pagina 102

Financiën

Balans

Financiële kengetallen

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten

Samenvatting bijstellingen