Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Home Pagina 1

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de omissie 2019. Het gaat hier om een meerjarig financieel-technische actualisatie van de Begroting 2019. De bijstellingen zijn op concernniveau budgettair neutraal en hebben geen beleidsmatige consequenties.