Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Hoofdlijnen Pagina 2

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Collegebeleid

Collegetargets

Financiële hoofdlijnen

Leeswijzer

Raadsbehandeling