Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financiën Pagina 119

Financiën

Balans

Grondslagen

Interne ronde technische bijstellingen

Overzicht van baten en lasten