Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Financieel beeld 2021-2025 Pagina 6

Financieel beeld 2021-2025

Financiële hoofdlijnen Voorjaarsnota

In het onderdeel Samenvatting bijstellingen is een overzicht gegeven van alle begrotingsbijstellingen. Meer informatie over de financiële impact van Corona is te vinden in het onderdeel Effecten en maatregelen Covid-19