Raadsbehandeling

De begroting wordt op 31 oktober en 1 november 2018 besproken in de verschillende raadscommissies. De algemene beschouwingen vinden plaats in de raadsvergaderingen van 8 en 13 november 2018.

Begrotingsproces

Behandelschema Begroting 2019
Vrijdag 28 september 2018College stuurt Begroting naar de raad en de begrotingswebsite wordt openbaar
Vanaf vrijdag 28 september t/m donderdag 18 oktober1 loket bij de griffie geopend voor alle mogelijke vragen/wensen inzake de begroting (info@griffie.rotterdam.nl)
Maandag 1 oktober Sessie over opzet van de begrotingswebsite (SH7, 16.00 – 17.00 uur)
Maandag 15 oktoberTafeltjesmiddag (Stadhuis, 16.00 – 19.00 uur)
Woensdag 17 oktoberInspreekmoment voor burgers/instellingen en gebiedscommissies/wijkraden (SH7, aanvang 16.00 uur)
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktoberHerfstreces
woensdag 31 oktober Commissie BWB (SH7, 09.30 - 13.30 uur)
woensdag 31 oktober Commissie ZOCS (SH Raadzaal, 09.30 - 15.00 uur)
woensdag 31 oktober Commissie WIISA (SH7, 15.00 - 19.00 uur)
woensdag 31 oktober Commissie EDEM (SH7, 19.30 - 22.30 uur)
donderdag 1 november Commissie VB (SH Raadzaal, 14.00 - 17.30 uur)
donderdag 1 novemberdCommissie MPOF (SH7, 19.30 - 22.30 uur)
uiterlijk dinsdag 6 november College reageert in één integrale brief op de nog openstaande vragen/ toezeggingen die betrekking hebben op de Begroting
donderdag 8 november
Algemene beschouwingen en indienen van moties en amendementen
dinsdag 13 november Vervolg raadsdebat en stemmingen over moties en amendementen

Raadsvoorstel

De begroting 2019 is in de raadsvergadering van 13 november 2018 vastgesteld (agendapunt 16).

Belastingverordeningen

Bij de bespreking van de begroting worden jaarlijks ook de belastingen verordeningen vastgesteld. In de raadsvergadering van 13 november 2018 zijn de verschillende belastingverordeningen vastgesteld (agendapunt 17).

Moties en amendementen

Bij de behandeling van de begroting 2019 zijn verschillende moties en amendementen ingediend. Via deze link treft u deze aan (agendapunt 9).