Programmaplannen

Algemene middelen

Baten: € 2.059.654

Lasten: € 21.275

Beheer van de stad

Baten: € 232.021

Lasten: € 356.295

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 10.824

Lasten: € 69.551

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 4.715

Lasten: € 215.117

Economische Zaken

Baten: € 1.974

Lasten: € 26.273

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 10.530

Lasten: € 182.583

Onderwijs

Baten: € 66.009

Lasten: € 193.471

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 7.464

Lasten: € 140.186

Overhead

Baten: € 13.407

Lasten: € 469.664

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 219.453

Lasten: € 296.157

Verkeer en Vervoer

Baten: € 145.449

Lasten: € 128.433

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 29.502

Lasten: € 616.632

Werk en inkomen

Baten: € 519.846

Lasten: € 708.426